به گزارش خبرنگار کشاورزی خبرگزاری فارس، حسن ایزدی با اشاره به تعهد تولید 13 میلیون دز واکسن تب برفکی در سال جاری در این موسسه اظهار کرد: در سال گذشته 16 میلیون دز واکسن تب برفکی توسط موسسه رازی بر اساس تعهد به سازمان دامپزشکی کشور تولید شده بود که هم اکنون نیز در صورت لزوم ظرفیت افزایش تولید این واکسن در موسسه رازی وجود دارد.

 

وی افزود: همچنین شرکت روناک که با انتقال تکنولوژی موسسه رازی و با همکاری این موسسه فعالیت می‌کند، در سال گذشته متعهد به تولید 13 میلیون دز واکسن تب برفکی شد که این میزان در سال گذشته 10میلیون دز بود.

رئیس بخش تولید واکسن تب برفکی موسسه رازی با اشاره به طرح های تحقیقاتی این بخش که در سال جاری در حال انجام است، گفت: ارزیابی پاسخ ایمنی واکسن تب برفکی در گاو و گوسفند که چندین پروژه را شامل می شود، مطلوب سازی شرایط کشت سلول BHK و نیز استفاده از نانو ادجوانت های لیپوزومی برای طراحی ادجوانت جدید در جهت تولید واکسن تب برفکی از جمله طرح های این بخش در سال 96 است.

وی خاطرنشان کرد: طرح بررسی تغییرات ژنتیکی و آنتی ژنیکی ویروس تب برفکی، ژنومیکس ویروس تب برفکی و طراحی کیت الایزای تب برفکی از دیگر طرح های تحقیقاتی است که در سال جاری توسط بخش تب برفکی موسسه رازی انجام می گیرد.